; მცირე IT აკადემიაში მიღების წესი - IT Academy STEP Tbilisi მცირე IT აკადემიაში მიღების წესი - IT Academy STEP Tbilisi

თბილისი, ჯანო ბაგრატიონის 6

მცირე IT აკადემიაში მიღების წესი

მცირე აკადემიაში მიიღებიან 9-14 წლის ბავშვები.

მიღება ხდება გამოცდისა და გასაუბრების გარეშე.

ხელშეკრულება ფორმდება ერთ-ერთ მშობელთან.

გასაუბრების გავლის შემდეგ, ხელშეკრულების გასაფორმებლად საჭიროა შემდეგი დოკუმენტები:

  • პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე ჩარიცხვის მსურველის მშობლის/კანონიერი წარმომადგენლის, პირადობის მოწმობის ასლი;
  • ბავშვის დაბადების ან პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა;
  • ბავშვის ფოტოსურათი 3X4-ზე – ამობეჭდილი;
  • ბავშვის ფოტოსურათი 3X4-ზე – ელექტრონული (დისკზე ჩაწერილი);
  • მინდობილობა – თუ განცხადება შემოაქვს კანონიერ წარმომადგენელს, საჭიროა კანონიერი წარმომადგენლობის შესახებ ან უფლებამოსილების დამადასტურებელი სხვა დოკუმენტი.