IT აკადემია STEP! ჩვენ 1999 წლიდან ვსწავლობთ. მაღალი ხარისხის კომპიუტერულ განათლებას მოზრდილებში და ბავშვებში.

Your browser is out of date!

You are using an outdated browser Internet Explorer. This version of the browser does not support many modern technologies, that's why many pages of the website are not displayed correctly, and may not work some of functions . We recommend viewing the website using the latest versions of the browsers Google Chrome, Safari, Mozilla Firefox, Opera, Microsoft Edge

phone_validation_text
Х ХХХ ХХХ-ХХ-ХХ

ჩვენ დარწმუნებული ვართ, რომ ინტერნეტ-მარკეტოლოგი შეიძლება გახდეს ნებისმიერი ადამიანი. მიზნის მისაღწევად თქვენგან საჭიროა სურვილი, შრომა და დისციპლინა. დანარჩენს ჩვენს თავზე ვიღებთ.

აქტუალობა

აქტუალობა, პროფესიონალიზმი, ზრუნვა

სწავლება კომპიუტერულ აკადემიაში "სტეპი" დაფუძნებულია ეფექტური განათლების სამ აუცილებელ შემადგენელ ნაწილზე:

აქტუალური პროგრამა

ცოდნა და უნარ-ჩვევები, რასაც ჩვენი სტუდენტები იღებენ, უნდა შეესაბამებოდეს დამსაქმებლების მოთხოვნებს დღეს და მომავალში. ამის გამო ჩვენ ყოველ 6 თვეში ერთხელ გადავხედავთ და ვანახლებთ პროგრამას.

მასწავლებლები პრაქტიკოსები

"სტეპი" აკადემიის მასწავლებლები არიან წამყვანი IT კომპანიების სპეციალისტები, მუშაობის მინიმუმ 5 წლიანი გამოცდილებით. გაკვეთილებზე სტუდენტები იღებენ მხოლოდ აქტუალურ ცოდნას რეალური პრაქტიკიდან.

მეგობრული ატმოსფერო

ჩვენ შევქმენით სწავლების განსაკუთრებული საშუალება, სადაც მასწავლებლები და სტუდენტები თანასწორად ურთიერთობენ. ჩვენი სასწავლო კლასები და აუდიტორიები აღჭურვილია კომფორტული სამუშაო ადგილებით, კომპიუტერული ტექნიკით და ლიცენზირებული პროგრამული უზრუნველყოფით.

ვისთვის არის პროგრამა

ვისთვის არის შექმნილი პროგრამა

მფლობელები და ხელმძღვანელები

აითვისებენ ინტერნეტ-მარკეტინგის ძირითად ინსტრუმენტებს და შეძლებენ ეფექტურად გააკონტროლონ თანამშრომლები და კონტრაქტორები

მომავალი მეწარმეები

შეისწავლიან მიზნობრივი ტრაფიკის მოზიდვას საიტზე ციფრული მარკეტინგის თანამედროვე მიდგომების გამოყენებით

პრაქტიკოსი მარკეტოლოგები

გააფართოებენ საკუთარ ცოდნას ციფრული ტექნოლოგიების სფეროში და ექნებათ კარიერული ზრდის ახალი შესაძლებლობები

ახალი პროფესიის დაუფლების მსურველები

მიიღებენ ცოდნის და უნარ-ჩვევების აუცილებელ მარაგს IT-ში გონივრული დასაწყისისთვის

სწავლების პროგრამა

სწავლების პროგრამა

პროგრამის საფუძველში დევს ბაზრის რეალური მოთხოვნები ჩვენი მეთოდისტები და მასწავლებლები მუდმივად მუშაობენ მის გაუმჯობესებასა და განახლებაზე, იმისთვის რომ სტეპის კურსდამთავრებულებმა შეძლონ ღირსეულად წარსდგნენ დამსაქმებლის წინაშე.

 • ციფრული მარკეტინგი და მისი ადგილი ზოგად მარკეტინგში. Offline მარკეტინგისგან განსხვავება
 • ბიზნეს-მოდელები ონლაინში. მათი მიზნები და KPI
 • კომუნიკაციის არხები digital-ში. სამიზნე აუდიტორიის შერჩევა. ციფრული სტრატეგია
 • Seo-ს საფუძვლები. რანჟირების ფაქტორები
 • სემანტიკა, მთავარი სიტყვების შერჩევა, მოთხოვნების ტიპები
 • შიდა ოპტიმიზაცია. მეტა თეგები, ხელახლა დაკავშირება და მიკრო მარკირება
 • გარე ოპტიმიზაცია. საიტის სტრუქტურის ოპტიმიზაცია. ბმულის მასებთან მუშაობა
 • კონტენტ მარკეტინგი. კონტენტ სტრატეგიების აგება. Inbound მარკეტინგი
 • მომხმარებლის გამოცდილება (AI, UX, UI მიმართულებებს შორის განსხვავება). UX გამოკვლევების მეთოდები (გამოკითხვა, Google Analytics, Yandex Metrika)
 • მომხმარებლების პორტრეტების შედგენა. მომხმარებელთა სამოგზაურო რუკა
 • SMM. სპეციალური ქსელების და პლათფორმების მიმოხილვა. მუშაობის სტრატეგიის შედგენა სოციალურ ქსელებში (Facebook/Instagram)
 • ტენდენციების კვლევა და ოპერატიული ცვლილებები ახალი ტენდენციების მიხედვით. ვირუსული კონტენტის შედგენა
 • რეკლამა სოციალურ ქსელებში. მუშაობის პრაქტიკა Facebook/Instagran სარეკლამო კაბინეტთან
 • PPC. რეკლამის ფორმატი. საძიებო, მედია და ვიდეო რეკლამა
 • Google Ads. მთავარი სიტყვების შერჩევა და დაჯგუფება. მთავარი სიტყვების შესაბამისობის ტიპები. ეფექტური განხცადებების დაწერა
 • სარეკლამო კომპანიების ეფექტურობის მაჩვენებლები. ანალიზი და ოპტიმიზაცია
 • ელექტრონული მარკეტინგი. ინსტრუმენტების კომპლექსი. სიების შედგენა. ლიდ-მაგნიტის შედგენა. აუდიტორიის სეგმენტაცია
 • ჩატ-ბოტები სხვადასხვა მესინჯერებს (Facebook, Telegram, Viber და სხვ) და საიტებს
 • ჩატ-ბოტების შექმნა სხვადასხვა პლათფორმებისთვის პროგრამირების გარეშე
 • Google Analytics და Google Tag Manager. სწორი დაყენების და კონფიგურაციის ეტაპები
 • მიზნების დასახვა. მიკრო და მაკრო კონვერსიების მცნება
 • აუდიტორიის სეგმენტირება. ნებისმიერი საიტისთვის ტრაფიკის ხარისხის გარკვევის განსაზღვრა
 • რემარკეტინგის ჯგუფის კონფიგურაცია. "რთული" აუდიტორიის შექმნა
 • ფლაგინები მონაცემებთან კომფორტული მუშაობისთვის. რეგულარული გამოსახულებები
 • რუტინული ამოცანების ავტომატიზაციის საშუალებები პროგრამირების უნარ-ჩვევების გარეშე
დეტალური პროგრამის გადმოქაჩვა
თქვენ შეძლებთ:

კურსის დამთავრების შემდეგ შეძლებთ:

 • საიტების აუდიტორიის ანალიზს და მისი პორტრეტის შექმნას
 • სარეკლამო კომპანიების შექმნას Google Ads-ში და მათი ეფექტურობის შეფასებას
 • სარეკლამო კომპანიების დეტალური ანალიზის ჩატარება
 • ციფრული სტრატეგიის და კონტენტ გეგმის შექმნა, მედია დაგეგმვის ათვისება
 • თქვენ ზუსტად გეცოდინებათ წინსვლის რომელი სახეობა მოგცემთ 100%-იან შედეგს საკუთარი ბიზნესისთვის ნაკლები ძალისხმევით
 • თქვენ შეძლებთ არა მხოლოდ ბიზნესის წარმატებით წარმოების დელეგირებას, არამედ სპეციალისტებთან ერთ ენაზე საუბარს
 • თქვენ ისწავლით ყველა მონაცემის მიღებას თქვენი აუდიტორიის შესახებ და ხარისხიანი ანალიზის ჩატარებას
 • შეძლებთ ნათლად გათვალოთ ბიუჯეტი წარმოებისთვის
 • ჩაატაროთ შიდა და გარე საძიებო ოპტიმიზაცია
 • ისწავლით წინსვლას Facebook-ში, Instagram-ზე და YouTube-ზე
 • შეძლებთ საიტების ამუშავებას ელექტრონული ბმულების გამოყენებით
 • შეძლებთ პრაქტიკაში გამოიყენოთ ინტერნეტ-მარკეტინგის ნებისმიერი ინსტრუმენტი
როგორ მიმდინარეობს?

როგორ მიმდინარეობს სწავლება

სწავლება სტეპში ისე არის ორგანიზებული, რომ სტუდენტმა შეძლოს მაქსიმალურად დაუთმოს დრო თავის სპეციალობას და არ გაერთოს ზედმეტი რამით. ჩვენ არ გვაქვს წერითი გამოცდები და ტესტები მახსოვრობისთვის. ჩვენ მხოლოდ შუალედური ტესტები გვაქვს საგნის ათვისების თვითშემოწმებისთვის. სადიპლომო ნაშრომების დაცვას ესწრებიან IT კომპანიების წარმომადგენლები და მონდომებულმა სტუდენტმა შეიძლება მაშინვე იპოვოს სამსახური.

ტრენინგის დასრულების შემდეგ, სტუდენტები იღებენ საერთაშორისო დიპლომს კომპანიის სრული სახელი

ასევე, პარტნიორი კომპანიების საერთაშორისო სერტიფიკატებს.

სტეპერები მუშაობენ

კომპანიები სადაც ჩვენი სტეპერები მუშაობენ

შეუკვეთეთ უკუზარი მენეჯერთან

ამ საიტზე გამოიყენება Cookies

კონფიდენციალობის პოლიტიკა და იურიდიული ინფორმაცია