; საბაზისო კურსი Excel - IT Academy STEP Tbilisi საბაზისო კურსი Excel - IT Academy STEP Tbilisi

თბილისი, ჯანო ბაგრატიონის 6

საბაზისო კურსი Excel

კურსი გათვალისწინებულია ადამიანებისთვის, რომლებსაც სურთ სამომხმარებლო დონეზე დაეუფლონ ექსელს, გაეცნონ მის ძირითად ფუნქციებს და აითვისონ მონაცემებთან მუშაობის ძირითადი პრინციპები. 

კურსის შინაარსი:

I დონე

 • ინტერფეისის მიმოხილვა. მუშაობა წიგნის ფურცლებთან. მონაცემთა შეყვანა და მათთან მუშაობა. უჯრის, სვეტისა და სტრიქონის განმარტება. ფუნქციების ზოგადი მიმოხილვა.
 • ინფორმაციის დასათაურება. Defined Names ველი.
 • ვერტიკალურ და ჰორიზონტალურ მონაცემებთან მუშაობა. ფუნქციები LOOKUP, INDEX და MATCH. მონაცემთა ფილტრაცია
 • ტექსტური და თარიღის ფუნქციები.
 • ბრძანება Paste Special.
 • დროის ცნება ექსელში და დროის ფუნქციები.

II დონე

 • ლოგიკური ფუნქციები: IF, AND, OR, NOT, TRUE.
 • IF ფუნქციების გაგრძელება ანუ პირობითი ლოგიკის გამოყენება: COUNTIF, AVERAGEIF, SUMIF.
 • პირობითი ფორმატირება (Conditional Formatting) და მონაცემთა შეზღუდვა (Data Validation).
 • მონაცემების ვიზუალიზაცია გრაფიკებით, მათი გამართვა და კორექტირება.
 • What If ანალიზი: Scenario Manager, Goal Seek, Data Table.

კურსის დასრულების შემდეგ გაიცემა სერტიფიკატი.

რეგისტრაცია:

სახელი, გვარი*
ტელეფონი*

კურსის შესახებ:

დაწყების თარიღი6 ნოემბერი

ასაკი15-55 წლის მსურველთათვის

დროორშაბათი, ოთხშაბათი, პარასკევი
19:00-22:00

კურსის ხანგრძლივობა3 კვირა

ფასი200 ლარი