; ახალ ეკონომიკაში სტუდენტებს კონკურენციისთვის IT უნარ-ჩვევები სჭირდებათ - IT Academy STEP Tbilisi ახალ ეკონომიკაში სტუდენტებს კონკურენციისთვის IT უნარ-ჩვევები სჭირდებათ - IT Academy STEP Tbilisi

თბილისი, ჯანო ბაგრატიონის 6

ახალ ეკონომიკაში სტუდენტებს კონკურენციისთვის IT უნარ-ჩვევები სჭირდებათ

ცნობილია, რომ 2026 წლისთვის კომპიუტერული და საინფორმაციო ტექნოლოგიების სამუშაო ადგილების რაოდენობა 2016 წელთან შედარებით მინიმუმ 13%-ით გაიზრდება. ამ სფეროს პოზიციებისთვის საჭირო იქნება უნარ-ჩვევები cloud computing-ში, დიდი მონაცემების მოგროვებასა და შენახვაში, ინფორმაციის უსაფრთხოებაში და ა.შ.

ჟურნალ მონეტარული ეკონომიკის ფურცლებიდან ჯოვანი გალიპოლის ვეკამათები იმის შესახებ, რომ საინფორმაციო ტექნოლოგიების – ან IT – უნარ-ჩვევები უფრო და უფრო საჭირო ხდება, თუ გსურთ სამუშაო მზარდი მობილურობით და ავტონომიით, უსაზღვრო პერსპექტივებით.

ჩემს მიერ განვითარებული ახალი „IT ინტენსივობის“ ინდექსი ამ ტენდენციას ასახავს. შრომის სტატისტიკის ბიუროს ინფორმაციის გამოყენებისას, რომელიც პოზიციების მიხედვით დავალებებს და უნარ-ჩვევებს ზომავს, ინდექსი აფასებს იმას თუ რამდენად აქვთ საქმე პოზიციებს საინფორმაციო ტექნოლოგიებთან. IT ინტენსივობის ინდექსი განვავითარე შრომის ეკონომისტის კუთხით, რომელიც შეისწავლის მაკროეკონომიკის ტენდენციებს, პოლიტიკას და მათ ურთიერთმოქმედებას ინდივიდუალურ პირებთან და შრომის ბაზართან.

ინდექსი სრულყოფილისგან ჯერ შორს არის, მაგრამ ის საშუალებას გვაძლევს ერთმანეთისგან განვასხვაოთ სამუშაოები, რომლებიც უფრო მეტ ურთიერთობას მოითხოვენ კომპიუტერთან, არის თუ არა ეს პროგრამული უზრუნველყოფის ინჟინერია ან კოდირება.

IT სამუშაოების ზრდა

ჩვენი IT ინტენსივობის ინდექსის გამოყენებით, სამუშაო ადგილებზე დასაქმების სტატისტიკის პროგრამის მონაცემთა ცხრილებთან ერთად, აღმოვაჩინე, რომ IT ინტენსივობის სამუშაო ადგილები 19.5%-ით გაიზარდა 2004 დან 2017 წლებში, ხოლო ნაკლები IT ინტენსივობის სამუშაო ადგილები – მხოლოდ 2.4%-ით. ბოლო 10 წლის განმავლობაში ეს რვაჯერ უფრო დიდი ზრდაა რეიტინგის მიხედვით.

კომპანიები კი მაინც უკმაყოფილებას გამოთქვამენ იმის გამო, რომ საკმარისი რაოდენობის მუშახელს ვერ იყვანენ. დღეს ციფრული და ტექნიკური დავალებების შესასრულებელი უნარ-ჩვევების ფლობის ნაკლებობა ძალიან დიდია, ზოგიერთი მკვლევარი კამათობს, რომ ყველაზე დიდი ნაკლებობა კიბერ უსაფრთხოების სფეროშია.

კოორდინაციის და კომუნიკაციის უნარ-ჩვევების უპირობო მოთხოვნებიც დიდია.

ის ფაქტი, რომ სამუშაო პოზიციებზე ამდენ პერსპექტიულ განმცხადებელს არ აქვს აღნიშნული უნარ-ჩვევები, ხსნის შრომითი ძალისხმევის შემცირებას და საშუალო საათობრივი ხელფასის სტაგნაციას ბოლო რამდენიმე ათეული წლის განმავლობაში.

მეორეს მხრივ, ახალი კვლევა გვატყობინებს, რომ ტექნოლოგიური წინსვლების ეკონომიკური სარგებელი – როგორიც არის ხელოვნური ინტელექტის განვითარება – ყოველთვის არ ჩნდება პროდუქტიულობის ზრდის ეროვნულ მაჩვენებლებში. კვლევა ბრალს სდებს „დანერგვის ჩამორჩენას“ ტექნოლოგიაში, როგორც სავარაუდო დამნაშავეს.

ახალი მოდელები უმაღლეს განათლებაში

საგანმანათლებლო დაწესებულებებს შეუძლიათ ეს ყველაფერი გამოასწორონ ადამიანების IT უნარ-ჩვევებით აღჭურვით. ტექნოლოგია მზარდი მაჩვენებლით იზრდება და ოთხწლიანმა ხარისხმა შესაძლოა სტუდენტებს ვერ მისცეს ის უნარ-ჩვევები, რომლებიც მათ სჭირდებათ კონკურენტუნარიანობის შესანარჩუნებლად საპენსიო ასაკამდე. სტუდენტები დღეს მუდმივი მოსწავლეები უნდა გახდნენ. ამის გასაკეთებლად, უნივერსიტეტებმა თავიანთი სერვისით საკმარისი რაოდენობის სტუდენტები უნდა უზრუნველყონ, რადგან ზეგავლენა მოახდინონ და ყურადღება გაამახვილონ შესაბამისი და ხელსაყრელი უნარების სწავლებაზე, განსაკუთრებით მონაცემთა ანალიზის გარშემო, რადგან მასზე მოთხოვნა ძალიან არის გაზრდილი. ზოგიერთი უნივერსიტეტი ამ სფეროში წამყვან პოზიციას იკავებს.

გამორჩეული უნივერსიტეტებია არიზონას სახელმწიფო უნივერსიტეტი და ჯორჯიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, რომლებსაც პირველი და მეოთხე პოზიციები უკავიათ. შესაბამისად ისინი ამერიკის შეერთებულ შტატებში ყველაზე ინოვაციური უნივერსიტეტებია, U.S. News-ის მიხედვით. ეს სკოლები აქტიურად იყენებენ დიდ მონაცემებს მიწოდების და მათი სერვისების მასშტაბების გასაუმჯობესებლად სტუდენტების წარმატების გაზრდის მიზნით.

მაგალითად, GSU იყენებს მონაცემთა ანალიტიკოსებს, რათა დაეხმარონ იმის პროგნოზირებაში, თუ რა შეიძლება გააკეთონ რისკის ქვეშ მყოფმა სტუდენტებმა გარკვეულ კურსებზე. ეს უკეთესი რჩევის საშუალებას იძლევა, რომელიც თავის მხრივ აუმჯობესებს დასრულების განაკვეთებს.  GSU-მ კურსის დამთავრების მაჩვენებელი 54%-მდე აამაღლა 2017 წელს – 2003 წლის 32%-დან.

დასრულების სარგებელი

რა კავშირი აქვს კოლეჯის ხარისხს სტუდენტების IT უნარ-ჩვევებით აღჭურვასთან? IT სამსახურების შეფასების გამოყენებით, ამერიკის საზოგადოებრივი მოკვლევის ინფორმაციასთან ერთად 2005 – 2016 წლებს შორის, აღმოვაჩინე, რომ დასაქმებულები, ვისაც კოლეჯის ხარისხი აქვს, 36%-ით უფრო IT პოზიციებზე მუშაობენ, სხვა დემოგრაფიული ფაქტორების გათვალისწინებით,  როგორიცაა ასაკი, წარმომავლობა და სქესი. თუ სტუდენტისთვის არ არის მთავარი კომპიუტერული მეცნიერება, უნივერსიტეტები ასეთ შემთხვევებში უზრუნველყოფენ გარემოს IT სპეციალისტებისთვის საჭირო უნარ-ჩვევების გამოსამუშავებლად, რაც მოითხოვს სხვა ინტერპერსონალურ და არაკოგნიტურ უნარ-ჩვევებს. მაგალითად, სხვა მიმოხილვები, რაც მე გამიკეთებია, გვატყობინებს, რომ ის სტუდენტები, რომლებიც ორივეს, STEM და ლიბერალურ ხელოვნებას სწავლობენ, 10%-ით უფრო მაღალ წლიურ შემოსავალს გამოიმუშავებენ, ვიდრე მათი კოლეგები, რომლებიც მხოლოდ ერთ ფართო სფეროს ეუფლებიან.

ASU არის უნივერსიტეტის კიდევ ერთი მაგალითი, რომელმაც მნიშვნელოვნად გაზარდა იმ სტუდენტების რაოდენობა, რომლებიც ამ უნივერსიტეტში სწავლობენ. კერძოდ, 2016 წელს  ASU უნივერსიტეტში ჩაირიცხა 98000-ზე მეტი სტუდენტი – 2012 წელს ჩარიცხულ 73000-ზე მნიშვნელოვნად მეტი. ამავდროულად ამ უნივერსიტეტის საერთაშორისო რეიტინგი გაიზარდა.

ერთერთი ის, რასაც ASU განსაკუთრებით კარგად ასრულებს არის ის, რომ ის სტუდენტებს მსოფლიოში არსებულ რეალურ გამოცდილებას აწვდის. მაგალითად, ASU-ს სტუდენტებს უზრუნველყოფს დაფინანსებით, სწავლით და საოფისე სივრცით სტარტაპის ერთად დასაარსებლად.

ASU სტუდენტებს მსოფლიოში არსებული რეალური პრობლემების გადაჭრით ასაქმებს და გამბედაობას მატებს. ეს კი პირდაპირ ავითარებს მათი პრობლემების მოგვარების უნარ-ჩვევებს, ასევე არაპირდაპირ აცნობს მათ IT-ის უსაზღვრო შესაძლებლობებს. ტექნოლოგიასთან წვდომა სტარტაპში და კონკურენტუნარიანობის შენარჩუნებაში დაგეხმარებათ. იგივე ეხება სტუდენტებსაც.

აიტი აკადემია სტეპი გაძლევთ უნიკალურ შესაძლებლობას, გახდეთ წარმატებული პროგრამისტი, რეკომენდაციები მიიღოთ კვალიფიციური ლექტორებისგან. სასწავლო პროცესი  მთლიანად პრაქტიკულ სამუშაოზეა ორიენტირებული, რაც პირდაპირ უზრუნველყოფს თქვენს სამომავლო პროფესიონალიზმს, გამოცდილებასა და ცოდნას!

დაგვიკავშირდით ეხლავე !

თბილისი,
ჯანო ბაგრატიონი #6
+995 (32) 215-55-51
+995 (32) 215-50-05

შემოგვიერთდით აკადემიაში!

რეგისტრაცია

სახელი, გვარი*
ტელეფონი*
E-mail*
სად გაეცანით ინფორმაციას ღია კარის დღის შესახებ?*


ახალი ამბები