; რას მოიცავს კიბერუსაფრთხოება? - IT Academy STEP Tbilisi რას მოიცავს კიბერუსაფრთხოება? - IT Academy STEP Tbilisi

თბილისი, ჯანო ბაგრატიონის 6

რას მოიცავს კიბერუსაფრთხოება?

გაიგეთ კიბერუსაფრთხოების შესახებ, რატომ არის ის მნიშვნელოვანი და როგორ უნდა დაიწყოთ კიბერ უსაფრთხოების პროგრამის შექმნა ჩვენი მონაცემთა დაცვის 101 სერიის ამ განყოფილებაში.

კიბერუსაფრთხოების განმარტება

საკითხი ეხება ტექნოლოგიებს, პროცესებს და პრაქტიკას, რაც შექმნილია ქსელის, მოწყობილობების, პროგრამების და მონაცემების დასაცავად თავდასხმის, დაზიანების ან არაავტორიზებული წვდომისგან. კიბერ უსაფრთხოებას საინფორმაციო ტექნოლოგიების უსაფრთხოებასაც უწოდებენ.

კიბერ უსაფრთხოების მნიშვნელობა

კიბერ უსაფრთხოება მნიშვნელოვანია, რადგან სამთავრობო, სამხედრო, საფინანსო და სამედიცინო ორგანიზაციები აგროვებენ, ამუშავებენ და ინახავენ უპრეცედენტო რაოდენობის მონაცემებს თავიანთ კომპიუტერებში ან სხვა მოწყობილობებში. ამ მონაცემების მნიშვნელოვანი ნაწილი შეიძლება იყოს კონფიდენციალური ინფორმაცია, იქნება ეს ინტელექტუალური საკუთრება, ფინანსური ინფორმაცია, პირადი ინფორმაცია თუ სხვა ტიპის ინფორმაცია, რაზეც არაავტორიზებულ წვდომას ან გამოაშკარავებას შეიძლება უარყოფითი შედეგები მოჰყვეს. ორგანიზაციები მნიშვნელოვან ინფორმაციას ქსელის საშუალებით გადასცემენ სხვა მოწყობილობებს ბიზნეს პროცესების დროს. კიბერ უსაფრთხოება კი აღწერს დისციპლინას, რომელიც მიძღვნილია ამ ინფორმაციის დაცვისადმი და ასევე სისტემების დაცვისადმი, რომლებიც ამ ინფორმაციის დასამუშავებლად და შესანახად გამოიყენება. იმის გამო, რომ კიბერ თავდასხმების მოცულობა და დახვეწილობა იზრდება, კომპანიებს და ორგანიზაციებს, განსაკუთრებით მათ, რომლებსაც ევალებათ ისეთი ინფორმაციის დაცვა, რაც ეროვნულ უსაფრთხოებასთან, ჯანმრთელობასთან ან საფინანსო ჩანაწერებთან არის დაკავშირებული, სჭირდებათ გარკვეული ზომების მიღება მათი მნიშვნელოვანი ბიზნეს და პირადი ინფორმაციის დასაცავად. ჯერ კიდევ 2013 წლის მარტში, ქვეყნის დაზვერვის მაღალჩინოსნებმა გააფრთხილეს საზოგადოება, რომ კიბერ თავდასხმები და ციფრული ჯაშუშობა არის ყველაზე დიდი საფრთხე ეროვნული უსაფრთხოებისთვის, რომელმაც ტერორიზმიც კი დაჩრდილა.

კიბერ უსაფრთხოების გამოწვევები

ეფექტური კიბერ უსაფრთხოებისთვის, ორგანიზაციამ საკითარი ძალისხმევის კოორდინაცია უნდა გააკეთოს მთელ საინფორმაციო სისტემაში. კიბერ ელემენტები ჩამოთვლილთაგან ყველა პუნქტს მოიცავს:

ქსელის უსაფრთხოება

აპლიკაციების უსაფრთხოება

საბოლოო წერტილის უსაფრთხოება

მონაცემების უსაფრთხოება

პირადი ინფორმაციის მართვა

მონაცემთა ბაზის და ინფრასტრუქტურის მართვა

Cloud-ის უსაფრთხოება

მობილური უსაფრთხოება

კატასტროფის აღდგენა/ბიზნეს უწყვეტობის აღდგენა

საბოლოო მომხმარებლის განათლება

ყველაზე რთული გამოწვევა კიბერ უსაფრთხოებაში არის უსაფრთხოების რისკის მუდმივად გამომწვევი ბუნება. ტრადიციულად, ორგანიზაციები და მთავრობა კიბერ უსაფრთხოების რესურსის ყველაზე დიდ ნაწილს პერიმეტრის უსაფრთხოებისკენ მიმართავს, იმისთვის რომ დაიცვან მხოლოდ მათი უმნიშვნელოვანესი სისტემის კომპონენტები. დღეს ასეთი მიდგომა საკმარისი არ არის, რადგან საფრთხე იზრდება და იმდენად სწრაფად იცვლება, რომ ორგანიზაციები გამკლავებასაც ვერ ასწრებენ. შედეგად, საკონსულტაციო ორგანიზაციები ხელს უწყობენ კიბერ უსაფრთხოებისადმი უფრო აქტიურ და ადაპტურ მიდგომას. ანალოგიურად, სტანდარტების და ტექნოლოგიების ეროვნულმა ინსტიტუტმა (NIST) გამოსცა სახელმძღვანელო პრინციპები რისკის შეფასების ჩარჩოში, რომელიც გირჩევთ გააგრძელოთ უწყვეტი მონიტორინგი და რეალურ დროში შეფასებები, მონაცემებზე ორიენტირებული მიდგომა უსაფრთხოებისადმი, რაც ეწინააღმდეგება ტრადიცილურ პერიმეტრზე დაფუძნებულ მოდელს.

კიბერუსაფრთხოების მართვა

ეროვნული კიბერ უსაფრთხოების ალიანსი SafeOnline.org – ის საშუალებით გვირჩევს „საფუძვლიან“ მიდგომას კიბერ უსაფრთხოებისადმი, სადაც კორპორატიული მენეჯმენტი პასუხისმგებლობას იღებს კიბერ უსართხოების მენეჯმენტის პრიოტიზირებაში ყველა ბიზნეს პრაქტიკაში. NCSA გვირჩევს, კომპანიები მომზადებული უნდა იყვნენ იმისთვის, რომ „პასუხი გასცენ გარდაუვალ კიბერ ინციდენტს, აღადგინონ ნორმალური ოპერაციები და უზრუნველყონ კომპანიის აქტივების და რეპუტაციის დაცვა“.  NCSA-ის სახელმძღვანელოები კიბერ რისკების ჩატარების შესახებ, სამ ძირითად სფეროზე ამახვილებენ ყურადღებას: თქვენი ორგანიზაციის „ძვირფასი სამკაულების“ ან ყველაზე ღირებული ინფორმაციის იდენტიფიცირება, რომელიც დაცვას მოითხოვს. საფრთხის და რისკების იდენტიფიკაცია, რაც ამ ინფორმაციას ემუქრება. იმ ზარალის გამოკვეთა, რომლის ანაზღაურებაც შეიძლება თქვენს ორგანიზაციას დაეკისროს, იმ შემთხვევაში თუ ეს ინფორმაცია დაიკარგება ან უკანონოდ გამოაშკარავდება. კიბერ რისკების შეფასებამ ასევე უნდა გაითვალისწინოს ნებისმიერი რეგულაციები, რომლებიც ზეგავლენას ახდენს იმ საშუალებებზე, რითაც თქვენი კომპანია აგროვებს, ინახავს და იცავს ინფორმაციას, როგორიცაა მაგალითად, PCI-DSS, HIPAA, SOX, FISMA და სხვ. კიბერ რისკების შეფასების თანახმად, განავითარეთ და დანერგეთ კიბერ რისკების შემცირების გეგმა, დაიცავით თქვენი შეფასებით ყველაზე „ძვირფასი სამკაული“ და ეფექტურად გამოავლინეთ და უპასუხეთ უსაფრთხოების ინციდენტებს. ამ გეგმამ უნდა მოიცვას ორივე, პროცესებიც და ტექნოლოგიებიც, რაც აუცილებელია განვითარებული კიბერ უსაფრთხოების პროგრამის შესაქმნელად. მუდმივად განვითარებადი სფერო, კიბერ უსაფრთხოების საუკეთესო პრაქტიკა უნდა განვითარდეს იმისთვის, რომ შეიზღუდოს მზარდი, დახვეწილი თავდასხმები. ხმის კიბერ უსაფრთხოების ზომები განათლებულ და უსაფრთხოებაზე ორიენტირებულ თანამშრომლებთან ერთად უზრუნველყოფს საუკეთესო დაცვას კიბერ კრიმინალებისგან, რომლებიც ცდილობენ თქვენი კომპანიის ღირებულ ინფორმაციაზე წვდომის მიღებას. რადგან ეს დაუნდობელ და შიშის მომგვრელ ამოცანას ჰგავს, დაიწყეთ დაბალი საფეხურიდან და ყურადრება გაამახვილეთ მნიშვნელოვან მონაცემებზე, გაზარდეთ ძალისხმევა თქვენი კიბერ პროგრამის განვითარებისთვის.

ყველა შესაძლებლობა თქვენს ხელშია გახდეთ სპეციალისტები, შეიძინოთ ეგრეთწოდებული პროფესია “ანტიჰაკერი” და გახდეთ მოთხოვნადი და მაღალანაზღაურებადი პროფესიონალი ყველა სფეროში.

IT Academy STEP – თქვენი წარმატების გარანტი!

დეტალური ინფორმაციისათვის და კურსზე ჩასაწერად, გთხოვთ გაიაროთ რეგისტრაცია შეისწავლე ქსელები და კიბერუსაფრთხოება

თბილისი,
ჯანო ბაგრატიონი #6
+995 (32) 215-55-51
+995 (32) 215-50-05

შემოგვიერთდით აკადემიაში!

დარეკეთ ან დარეგისტრირდით ეხლავე, ჩვენი კვალიფიციური სპეციალისტები დაგიკავშირდებიან უმოკლეს დროში

რეგისტრაცია

სახელი, გვარი*
ტელეფონი*
E-mail*
სად გაეცანით ინფორმაციას ღია კარის დღის შესახებ?*


ახალი ამბები