; უფასო ლექცია - „როგორ გადავრთოთ ბავშვები კომპიუტერული თამაშიდან ცოდნის მიღებაზე?“ - IT Academy STEP Tbilisi უფასო ლექცია - „როგორ გადავრთოთ ბავშვები კომპიუტერული თამაშიდან ცოდნის მიღებაზე?“ - IT Academy STEP Tbilisi

თბილისი, ჯანო ბაგრატიონის 6