IT აკადემია STEP! ჩვენ 1999 წლიდან ვსწავლობთ. მაღალი ხარისხის კომპიუტერულ განათლებას მოზრდილებში და ბავშვებში.

Your browser is out of date!

You are using an outdated browser Internet Explorer. This version of the browser does not support many modern technologies, that's why many pages of the website are not displayed correctly, and may not work some of functions . We recommend viewing the website using the latest versions of the browsers Google Chrome, Safari, Mozilla Firefox, Opera, Microsoft Edge

phone_validation_text
Х ХХХ ХХХ-ХХ-ХХ

რატომ ითვლება Step-ი ლიდერად IT განათლების სფეროში

საქმე იმაშია, რომ IT აკადემია Step-მა მოძებნა გონივრული, დიდაქტიკური საფუძველი პერსონალური კომპიუტერის მუშაობის ლოგიკასა და ადამიანის სასწავლო საქმიანობის განაწილების ლოგიკას შორის. კომპიუტერთან წარმატებული მუშაობისთვის, ჩვენი ლექტორები ეტაპობრივად უვითარებენ სტუდენტებს ალგორითმულ აზროვნებას, რითაც ჩვენი სტუდენტები წარმატებით ართმევენ თავს მთელი ტექნოლოგიური სწავლების სისტემურ გადატრიალებას. ლექტორებს და სტუდენტებს შორის პრინციპიალურად ახალი ურთიერთობები ყალიბდება, სტუდენტები ითვისებენ მოქმედების ახალ ფორმებს სასწავლო სამუშაოს საშუალებების ცვლილებებთან და მისი შინაარსის სპეციფიკურ გადატრიალებასთან დაკავშირებით. ამის შედეგად მივაღწიეთ და გადავლახეთ კომპიუტერული სწავლების ყველანაირი სირთულეები.

ჩვენი სასწავლო-მეთოდოლოგიური სისტემა სხვებისგან იმით განსხვავდება, რომ ჩვენ შეგვიძლია ნათლად განვსაზღვროთ მიზნები, დასახული ამოცანები, პროგრამის შინაარსი და ამავდროულად მოსწავლეების მაღალი მაჩვენებლები მივიღოთ. სტეპი ქმნის სასწავლო საშუალებებს, რომლებიც მონაწილეების აქტიურ აზროვნებას უწყობს ხელს. ჩვენ ვაკეთებთ სტუდენტების მოტივაციის ტრანსფორმაციას, ასევე ვამჟღავნებთ მათში აქამდე მიუწვდომელ, გადაწყვეტილებების უამრავი სხვადასხვა ვარიანტის გაფართოების თვისებებს და მათ დონეს. სტეპმა გვერდი აუარა იმ ძველ პრინციპებს, როცა სტუდენტი ჩუმად უსმენს პედაგოგს და ისე აღიქვამს ინფორმაციას, რომელთა შესახებ აზრის ჩამოყალიბება პრაქტიკულად არ ხდება, და დიალოგური სწავლების პრაქტიკის საშუალებით განაგრძო გზა, შესასწავლი პროგრამების ენაზე, რომლის გარეშეც, როგორც ფსიქოლოგიურმა კვლევებმა აჩვენა, დამოუკიდებელი აზროვნება არ ვითარდება.

ბევრმა გამოტოვა მონაწილეების აზროვნების ფორმირების შესაძლებლობა დიალოგური სწავლების არ ქონის ან ნაკლებობის და ურთიერთმოქმედების გამო, რომელიც მხოლოდ სწავლების უნივერსალურ ინდივიდუალიზაციას ემორჩილება პერსონალური კომპიუტერების დახმარებით.

აი ამიტომ აირჩია სტეპმა კომპიუტერის დანერგვის სისტემა სწავლებაში, რომელიც ზარალს აგარიდებთ, რომელიც აისახება სასწავლო პროცესის ხარისხზე, მაგრამ აისახება ასევე არა მხოლოდ სტუდენტთა ცოდნით გამდიდრებაში, არამედ პრაქტიკულ ცოდნაშიც, რომელიც მათ მორალურ ხასიათს აყალიბებს.

STEP - ეს უპირველეს ყოვლისა ის უნარ-ჩვევებია, რომლებიც სტუდენტის ცნობიერებაში ობიექტურ საქმიანობას ასახავს, რაც უზრუნველყოფს მას გონივრული, კომპეტენტური მოქმედების შესაძლებლობებით. არ შეიძლება კომპიუტერის უბრალოდ ჩართვა ჩვეულ სასწავლო პროცესში და დაიმედება, რომ ის მოახდენს რევოლუციას განათლებაში. თვით სასწავლო პროცესის კონცეფცია უნდა შეიცვალოს, რომელშიც კომპიუტერი ორგანულად ჯდება როგორც ახალი, ძლიერი სასწავლო ინსტრუმენტი.

IT აკადემია STEP-მა ეფექტურად მოიძია ყველა საშუალება მონაწილეთა აზროვნების განვითარების და ფორმირებისთვის, დანერგა განათლების კონცეფცია, რომლის ძირითადი მიზანია ცოდნის, უნარ-ჩვევების დაგროვება, რაც აუცილებელია პროფესიონალური ფუნქციებისთვის, მაშინ როცა სწავლების ძველი კონცეფცია უკვე აღარ შეესაბამება მის მოთხოვნებს.

საერთაშორისო ბრენდი, მთელ მსოფლიოში არსებულ 83 ფილიალს შორის

IT Academy Step 

 

 

რეგისტრაცია

ამ საიტზე გამოიყენება Cookies

კონფიდენციალობის პოლიტიკა და იურიდიული ინფორმაცია