IT აკადემია STEP! ჩვენ 1999 წლიდან ვსწავლობთ. მაღალი ხარისხის კომპიუტერულ განათლებას მოზრდილებში და ბავშვებში.

Your browser is out of date!

You are using an outdated browser Internet Explorer. This version of the browser does not support many modern technologies, that's why many pages of the website are not displayed correctly, and may not work some of functions . We recommend viewing the website using the latest versions of the browsers Google Chrome, Safari, Mozilla Firefox, Opera, Microsoft Edge

phone_validation_text
Х ХХХ ХХХ-ХХ-ХХ

IT სპეციალობა გულისხმობს საზოგადოებაში კომპიუტერულ ტექნოლოგიებთან დაკავშირებულ ყველა სამუშაოსა და რესურსების სპექტრს. ამ სფეროში ერთიანდება მრავალი სხვადასხვა სამუშაო და სპეციალობები

სწავლების პროგრამა

პროგრამის ფარგლებში შეისწავლით:

  • ქსელის ინჟინერი, რომელიც უზრუნველყოფს კომპიუტერების ერთმანეთთან კომუნიკაციას
  • აპარატურის ტექნიკოსი, რომელიც უზრუნველყოფს კომპიუტერის კომპონენტების ჩანაცვლებას და შეკეთებას
  • IT (ინფორმაციული ტექნოლოგიები) მხარდაჭერის თანამშრომელი, რომელიც უზრუნველყოფს, საბოლოო მომხმარებლის მიერ პროგრამული უზრუნველყოფის სათანადოდ გამოყენებას
  • აპარატურის კომპონენტების და მოწყობილობების იდენტიფიცირება, გამოყენება და დაკავშირება
  • ოპერაციულ სისტემებს
  • პროგრამული უზრუნველყოფის პრობლემის ინდენტიფიცირებას
  • კომპიუტერულ ქსელებთან მუშაობა
  • ქსელური აპარატურის და ქსელის პრობლემების მოგვარებასა და უსაფრთხოებას
  • მობილურ მოწყობილობებს
  • ვირტუალიზაციას და ღრუბლოვან სისტემებს
ვისთვის არის პროგრამა

ვისთვის არის შექმნილი პროგრამა

15 - 18 წლის მოზარდები

სასწავლო პროგრამა აგებულია თანამედროვე, ინოვაციური შერეული დისტანციური სწავლების მეთოდზე, რომელიც მოიცავს როგორც ასინქრონული, ისე სინქრონული დისტანციური სწავლების ფორმებს.

18 - 23 წლის უმაღლესის სტუდენტები

ასინქრონული დისტანციური მეთოდის დროს გამოიყენება სპეციალურ პლატფორმაზე აწყობილი სასწავლო კურსი – რომელიც შედგება ვიდეო ლექციების, პრაქტიკული დავალებების, ტექსტური სასწავლო მასალისა და ტესტებისაგან.

23-55 წლის სხვადასხვა პროფესიის წარმომადგენლები

სინქრონული დისტანციური მეთოდის დროს – ინტერაქცია მიმდინარეობს რეალურ დროში, სადაც სტუდენტებს და პრაქტიკოს პროფესიონალ პედაგოგს ექნებათ აქტიური მუშაობის და ურთიერთობის საშუალება ონლაინ კითხვა-პასუხის რეჟიმში.

ყველა მსურველისთვის

პრაქტიკული ლაბორატორიული სამუშაოები ფიზიკურ სივრცეში - აკადემიის ლაბორატორიაში განვლილი თეორიული მასალის შესაბამისი პრაქტიკული სავარჯიშოები შერეული სწავლების მეთოდის საშუალებით მიიღებთ 21-ე საუკუნის სამუშაო უნარჩვევებს და შეძლებთ მიღებული ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენებას.

პროგრამის გავლის შემდეგ თქვენ შეძლებთ სამუშაო ადგილის პოვნას შემდეგ პოზიციებზე: სერვისის ანალიტიკოსი, პირველი ხაზის ტექნიკოსი, ტექნიკური მხარდაჭერის სპეციალისტი, IT სფეროს მომსახურების ტექნიკოსი, ქსელის ასოცირებული ინჟინერი, მონაცემთა მხარდაჭერის ტექნიკოსი, სისტემური ადმინისტრატორი, საბოლოო მომხმარებლის კომპიუტერული ტექნიკოსი, დახმარების მაგიდის ტექნიკოსი, სისტემის მხარდაჭერის სპეციალისტი

სწავლების ფორმები

სწავლის ფორმები

ონლაინ აკადემია - IT Support

347₾

283₾

IT აკადემია "სტეპი" IT-განათლების ინდუსტრიაში 1999 წლიდან მუშაობს. ჩვენ ვიცით, რა მოთხოვნები აქვთ დამსაქმებლებს, როგორი ცოდნა და სამუშაო უნარ-ჩვევები სჭირდება თანამედროვე პროფესიონალს როგორც დღეს, ასევე უახლოეს მომავალში - ტექნოლოგიური ტრანსფორმაციის ერაში. ჩვენმა საერთაშორისო ექსპერტებმა შეიმუშავეს CompTIA A + ინფორმაციულ საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების საწყისი სასწავლო პროგრამა, რომელშიც შეისწავლით კომპიუტერული მოწყობილობების აპარატურულ და პროგრამულ უზრუნველყოფას.

ქართული

6 თვე

15-55 წელი

კვირაში 2 დღე, 3 საათი

რეგისტრაცია

ამ საიტზე გამოიყენება Cookies

კონფიდენციალობის პოლიტიკა და იურიდიული ინფორმაცია